Viewplus - giải pháp
Content Marketing
hiệu quả cao

cho các doanh nghiệp muốn gia tăng lượt view từ đối tượng
độc giả mục tiêu

By clicking "Sign up", you agree to our terms of service and privacy policy. We will send you account related emails occasionally.

Viewplus: Công nghệ quảng cáo vượt trội

Targeting đa dạng

Target theo địa điểm (chi tiết tới từng tỉnh thành), target theo giới tính, độ tuổi, Target theo sở thích, target theo website

Quảng cáo đa nền tảng

Chỉ cần khởi tạo 1 lần duy nhất, hệ thống Viewplus sẽ tự sinh ra các format phù hợp cho cả Mobile, Tablet và PC

Tối ưu hóa ngân sách

Chủ động phân phối - điều chỉnh ngân sách phù hợp với chiến dịch, tính phí khi độc giả click vào vùng Viewplus và bài viết được load đủ nội dung

Cơ chế hiển thị của Viewplus

Cột 300px trên các website

Trên Mobile

Cột 180px trên các website

Instream - trên trang chuyên mục của các website

Mạng lưới website Viewplus khai thác dịch vụ